Didrik Modal


Partner

Hovedarbeidsområder


Generell kontrakts- og avtalerett, bygg- og entrepriserett, avhendingsloven, fast eiendoms rettsforhold, erstatningsrett, tvisteløsning og prosedyre.

Didrik har lang og bred erfaring som rådgiver og prosessfullmektig for både næringsdrivende og private klienter. Han har prosedert et stort antall saker for domstolene, særlig innen bygg- og entrepriserett der han representerer både byggherre – og entreprenørsiden.

Arbeidserfaring


Partner, Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co. DA, 1995 -
Advokatfullmektig/fast ansatt advokat, Advokatene Borge og Borge ANS, 1988 –Dommerfullmektig/konst. sorenskriver, Søre Sunnmøre sorenskriverembete, 1986 - 1987
Juridisk konsulent, Justisdepartementet, 1985 – 1986

Utdannelse


Advokatbevilling, 1987
Cand. jur., Universitetet i Oslo, 1984

Medlemskap


Den Norske Advokatforening

Språk


Norsk