Eivind Hatlebrekke


Advokatfullmektig

Mobil: 472 46 915

 

Epost: eh@eckfos.no

 

 

Hovedarbeidsområder


Eivind ble ansatt i januar 2022. Han bistår innenfor alle firmaets saksområder.

Arbeidserfaring


Advokatfullmektig i Eckhoff, Fosmark & Co. DA, 2022–
Dommerfullmektig i Indre og Østre Finnmark tingrett, 2021–2022
Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Schjødt AS, 2020–2021

Utdannelse


Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2019

Medlemskap


Den Norske Advokatforeningen

Språk


Norsk, morsmål
Engelsk