Ingeborg Gehrken Hjeltnes


Advokatfullmektig

Hovedarbeidsområder


Ingeborg ble ansatt i september 2021. Hun bistår innenfor alle firmaets saksområder.

Arbeidserfaring


Advokatfullmektig i Eckhoff, Fosmark & Co. DA, 2021–
Dommerfullmektig i Indre og Østre Finnmark tingrett, 2020–2021
Saksbehandler i Jussbuss, 2018–2019

Utdannelse


Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2020

Medlemskap


Den Norske Advokatforening

Språk


Norsk, morsmål
Engelsk