Ingeborg Gehrken Hjeltnes


Advokat

Mobil: 415 27 288

Epost: ih@eckfos.no

Hovedarbeidsområder


Ingeborg ble ansatt i september 2021.

Hun har arbeidsrett som sitt hovedarbeidsområde.

Arbeidserfaring


Advokat, Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co. DA, 2022-
Advokatfullmektig i Eckhoff, Fosmark & Co. DA, 2021–2022
Dommerfullmektig i Indre og Østre Finnmark tingrett, 2020–2021
Saksbehandler i Jussbuss, 2018–2019

Utdannelse


Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2020

Medlemskap


Den Norske Advokatforening

Språk


Norsk, morsmål
Engelsk