Julie Bratt Grøtterud


Advokatfullmektig

Mobil: 464 28 126

 

Epost: jg@eckfos.no

Hovedarbeidsområder


Julie ble ansatt i juni 2021.

Hun har arve-, skifte- og familierett som sitt hovedarbeidsområde.

Arbeidserfaring


Advokatfullmektig i Eckhoff, Fosmark & Co. DA, 2021 -
Konsulent i Finanstilsynet, 2018-2021
Praktikant i Forsvarsdepartementet, 2020

Utdannelse


Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2021

Verv:


Sven Ivar har undervist på Det juridiske fakultet i Oslo, har vært fagansvarlig for eiendomsmeglerforetak og har innehatt flere styreverv

Medlemskap


Den Norske Advokatforening

Språk


Norsk, morsmål
Engelsk