Julie Krigsvoll Auran


Trainee

Mobil: 40 48 66 58

 

Epost: ja@eckfos.no

Hovedarbeidsområder


Julie ble ansatt september 2021. Hun bistår innenfor alle firmaets saksområder.

Arbeidserfaring


Trainee i Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co. DA, 2021–

Utdannelse


Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2022 (5.avdeling)

Språk


Norsk, morsmål
Engelsk
Fransk