Marius Wæraas Vernan


Advokat

Mobil: 977 60 307

Epost: mv@eckfos.no

Hovedarbeidsområder


Marius har vært ansatt hos oss siden mars 2020. Marius har særlig kompetanse innenfor fast eiendoms rettsforhold, kontrakts- og avtalerett, og har erfaring med håndtering av tvister vedrørende avhending av fast eiendom, herunder erstatningsrett og profesjonsansvar.

Han arbeider med alle av firmaets saksområder og har prosedyreerfaring.

Arbeidserfaring


Advokat, Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co. DA, oktober 2020–
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co. DA, mars–oktober 2020
Advokatfullmektig, Protector Forsikring ASA, 2018-2020

Utdannelse


Bachelor i Rettsvitenskap, Universitet i Agder, 2013-2016
Master i Rettsvitenskap, Universitet i Bergen, 2016-2018

Medlemskap


Den Norske Advokatforening

Språk


Norsk, morsmål
Engelsk