Martin Winsnes Thrane


Advokat

Hovedarbeidsområder


Martin ble ansatt i januar 2018. Han bistår innenfor alle av firmaets saksområder, men har særlig kompetanse innenfor arbeidsrett. Martin bistår bade virksomheter og arbeidstakere med blant annet omorganisering og nedbemanning, tvister i oppsigelses- og avskjedssaker, arbeidstid og konkurranseklausuler.

Martin har i tillegg opparbeidet seg erfaring innenfor fast eiendom og næringsleie.

Arbeidserfaring


Advokat i Eckhoff, Fosmark & Co fra mars 2020. DA, 2018-
Trainee, Simonsens Vogt Wiig, september-oktober 2017
Saksbehandler i Jussformidlingen, 2016-2017

Utdannelse


Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2017

Medlemskap


Den Norske Advokatforening

Språk


Norsk, morsmål
Engelsk