Martin Winsnes Thrane


Advokat

Mobil: 480 91 954

Epost: mt@eckfos.no

Hovedarbeidsområder


Martin ble ansatt som advokatfullmektig i januar 2018.
Han arbeider med alle av firmaets saksområder og har prosedyreerfaring.

Arbeidserfaring


Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co. DA, 2018-
Trainee, Simonsens Vogt Wiig, september-oktober 2017
Saksbehandler i Jussformidlingen, 2016-2017

Utdannelse


Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2017

Medlemskap


Den Norske Advokatforening

Språk


Norsk, morsmål
Engelsk