Arbeidsrett


Vi bistår både arbeidstakere og arbeidsgivere i arbeidsrettslige spørsmål.

Arve-, skifte- og familierett


Våre advokater har lang og bred erfaring med rådgivning, tvisteløsning og…

Avtale- og kontraktsrett


Arbeid med avtale- og kontraktsrettslige problemstillinger er noe alle våre…

Entreprise


Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co har betydelig kompetanse innen bygge- og…

Erstatningsrett


Vi har betydelig erfaring fra de fleste områder innen erstatningsretten,…

Fast eiendom


Vi har bred kompetanse innenfor fast eiendoms rettsforhold. Vi bistår både…

Selskapsrett


Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co bistår i selskapsrettslige forhold,…

Transportrett


Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co DA bistår transportører, speditører og…

Tvisteløsning og prosedyre


Våre advokater prosederer regelmessig i tingrett, lagmannsrett og Høyesterett.…

Ser du ikke det du leter etter?


Ta kontakt med oss