Hanne-Martine Hattestad Østenby


Senioradvokat

Mobil: 402 49 868

E‑post: hho@eckfos.no

Hovedarbeidsområder


Arbeidsrett, kontraktsrett, transportrett og fast eiendom.

Hanne-Martine har god erfaring med juridisk rådgivning både til næringslivet og til privatpersoner innenfor et bredt område tilknyttet arbeidsrett og kontraktsrett. Hun bistår blant annet i forbindelse med omorganiserings- og nedbemanningssaker, tvister i oppsigelses- og avskjedssaker og ved kontraktsforhandlinger/-inngåelser. I tillegg har Hanne-Martine opparbeidet seg bred kompetanse innenfor fast eiendom, hvor hun har bistått både profesjonelle og private parter i tvister vedrørende mangler ved fast eiendom, samt øvrige fast eiendoms rettsforhold.

Arbeidserfaring


Advokat, Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co. DA, 2015-
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co. DA, 2013-2015
Redaksjonskonsulent, Gyldendal Rettsdata, 2009-2013

Utdannelse


Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2012
Bedriftsøkonom, økonomi og forretningsjus, Handelshøyskolen BI, Oslo, 2006

Medlemskap


Den Norske Advokatforening

Språk


Norsk, morsmål
Engelsk