Henning Borge


Partner

Hovedarbeidsområder


Arbeidsrett, kontraktsrett, familie- og arverett, fast eiendoms rettsforhold, samt bistand innenfor økonomisk kriminalitet.

Henning har lang og bred erfaring innenfor generell rådgivning, prosedyre og tvisteløsning. Han bistår både næringsdrivende, organisasjoner og private klienter. Henning har prosedert et meget stort antall saker for domstolene. Innenfor arv- og familierett, har han bred erfaring med blant annet arveplanlegging, arveoppgjør, testamenter, skilsmisseoppgjør, ektepakter mv. I tillegg underviser Henning i arv- og familierett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Henning benyttes også som foredragsholder innenfor arve- og familierett.

Arbeidserfaring


Partner, Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co. DA, 2009-
Partner, Advokatfirmaet Reiss-Andersen & Co. DA, 2006-2009
Advokat, Advokatfirmaet Komnæs Braaten Skard DA, 2004-2006
Dommerfullmektig, Oslo tingrett, 2001-2004
Politijurist, Bergen politidistrikt, 1998-2001
Politijurist, Hordaland politidistrikt, 1997-1998

Utdannelse


Advokatbevilling, 2003
Cand. jur., Universitetet i Bergen, 1997

Verv:


Henning innehar flere styreverv.

Publikasjoner


Tidsskrift for Familierett, Arverett og Barnevernrettslige Spørsmål nr. 02/2014; "Fra arveavgift til skattemessig kontinuitet"

Kapital 22/2013; "Arveavgiftens død kan bli kostbar"

Lov og Rett nr. 10/2003; "Erstatning for tapt omsetningsvolum ved avbestilling og heving. Høyesteretts dom i Rt. 2003 s. 486»

Medlemskap


Den Norske Advokatforening

Språk


Norsk, morsmål
Engelsk