Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co har bred kompetanse innenfor fast eiendoms rettsforhold. Vi bistår både næringslivet og private parter i alle typer saker om fast eiendom. Flere av våre advokater har omfattende erfaring med prosedyreoppdrag i saker som gjelder fast eiendom.

Vi bistår bl.a. med følgende:

  • Kjøp og salg av fast eiendom, herunder næringseiendom
  • Feil og mangler ved kjøp og salg av fast eiendom – vi bistår både kjøpersiden og selgersiden
  • Husleie for næring og bolig, herunder etablering, administrasjon og avvikling av leieforhold
  • Naborett
  • Sameie
  • Plan –og bygningsrett
  • Hevd
  • Tvisteløsning og prosedyre

Nøkkelpersoner


Har du spørsmål om fast eiendom?


Ta kontakt med oss