Henrik Martiniussen Sylliaas


Advokatfullmektig

Mobil: 979 77 668

Epost: hs@eckfos.no

Arbeidserfaring


Advokatfullmektig i Eckhoff, Fosmark & Co, 2024 –
Trainee, Advokatfirmaet Føyen AS, 2022

Utdannelse


Årsstudium i økonomi og ledelse, OsloMet, 2024
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2023

Medlemskap


Den Norske Advokatforening

Språk


Norsk, morsmål
Engelsk