Våre advokater prosederer regelmessig i tingrett, lagmannsrett og Høyesterett. Flere av våre advokater har også erfaring fra dømmende virksomhet, både fra de alminnelige domstoler og skifteretten. Våre prosedyreoppdrag berør de fleste fagområder, herunder fast eiendoms rettsforhold, entreprise, arbeidsrett, arv- og skifte – og familierett, erstatningsrett, saker vedrørende påstått økonomisk kriminalitet m.m.

En del av vår tvisteløsnings- og prosedyrevirksomhet består i bistand i utenrettslige forhandlinger, meglinger og rettsmekling, og vi vurderer alltid fortløpende hvilket tvisteløsningsalternativ som best vil dekke klientens behov ut fra en samlet vurdering av prosessrisiko og økonomi.

Vår prosedyreerfaring gjør oss bedre i stand til å forutse hvor det kan oppstå tvister og hvorledes man ved forebyggende grep kan unngå at tvister oppstår. Ved å gi råd før det oppstår tvist, kan vi i en rekke tilfeller redusere mulighetene for at tvist oppstår.

Nøkkelpersoner


Har du spørsmål om tvisteløsning og prosedyre?


Ta kontakt med oss