Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co bistår i saker hva gjelder erstatningsrett.

Erstatningsrettslige spørsmål oppstår i en rekke ulike sammenhenger, både i og utenfor kontraktsforhold. Vi har betydelig erfaring fra de fleste områder innen erstatningsretten, herunder profesjonsansvar, styreansvar, transportansvar, person- og tingsskader. Vi har inngående kunnskap vedrørende vilkårene for om du har rett til erstatning og i beregningen av erstatningens størrelse. Med denne kunnskapen ivaretar vi den enkeltes rettigheter mot staten, forsikringsselskaper eller private.

Nøkkelpersoner


Har du spørsmål om erstatningsrett?


Ta kontakt med oss