Amalie Rønnestad


Advokatfullmektig

Mobil: 402 49 868

E‑post: hho@eckfos.no

Hovedarbeidsområder


Amalie Rønnestad ble ansatt i mai 2023. Hun bistår innen arbeidsrett, kontraktsrett, transportrett og fast eiendom.

Arbeidserfaring


Advokatfullmektig, Eckhoff, Fosmark & Co, 2023-
Advokatfullmektig, Advokat Bratteng AS, 2022-2023

Utdannelse


Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2022

Medlemskap


Den Norske Advokatforening

Språk


Norsk, morsmål
Engelsk