Jannicke Knudsen


Senioradvokat

Mobil: 938 62 760

Epost: jk@eckfos.no

Hovedarbeidsområder


Arv, -skifte og familierett, samt tvisteløsning og prosedyre.

Jannicke bistår privatpersoner innenfor et bredt område tilknyttet arv, skifte –og familierett. Hun har bred erfaring innen blant annet arveplanlegging, arvetvister, økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd mellom samboere og ektefeller og barnefordeling. Hun har betydelig erfaring med både privat og offentlig skifte av dødsboer. Jannicke benyttes også som foredragsholder i disse emner blant annet for andre advokater i regi av Juristenes Utdanningssenter.

Arbeidserfaring


Advokat, Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co. DA, 2013-
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co. DA, 2012-2013
Advokatfullmektig, Den Norske Advokatforening, 2011-2012
Jurist, Den Norske Advokatforening, 2007-2011
Trainee, Påtalemyndigheten, Oslo Politidistrikt
Trainee, Advokatfirmaet Næss, Lærum, Lier og Stende AS, 2016

Utdannelse


Advokatbevilling, 2013
Cand. Jur, Universitetet i Oslo, 2007

Verv:


Utvalgsmedlem, Fagutvalget for familie-, arv -og skifterett, Juristenes Utdanningssenter, 2016-
Utvalgsmedlem, Internasjonalt rettshjelpsutvalg, Den Norske Advokatforening, 2013-
Styremedlem, Yngre advokater Oslo krets, Den Norske Advokatforening, 2012-2017

Medlemskap


Den Norske Advokatforening

Språk


Norsk, morsmål
Engelsk