Sven Ivar Sanstøl


Partner (Møterett for Høyesterett)

Mobil: 900 55 220

Epost: sis@eckfos.no

Hovedarbeidsområder


Arbeidsrett, sivilrettslig prosedyre og generell forretningsjuridisk rådgivning.

Sven Ivar har lang erfaring med juridisk rådgivning og tvisteløsning. Han bistår både næringsdrivende, organisasjoner og private klienter. Han har prosedert et stort antall saker for domstolene og har møterett for Høyesterett. Han har undervist ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, og brukes jevnlig som foredragsholder.

Sven Ivar har de senere årene blant annet bistått noen av landets største virksomheter innen dagligvaresektoren, næringsmiddelindustrien og transportsektoren. Han har bistått i store omorganiserings- og nedbemanningssaker og har også arbeidet mye med rådgivning og tvister i oppsigelses- og avskjedssaker.

Arbeidserfaring


Partner, Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co. DA, 2006-
Advokat, NLF, 2004-2006
Dommerfullmektig, Oslo tingrett, 2002-2004
Dommerfullmektig, Nes tingrett, 2001-2002
Advokatfullmektig, Advokatene ved Tinghuset, 2000-2001

Utdannelse


Møterett for Høyesterett, 2012
Advokatbevilling, 2003
Cand. jur., Universitetet i Oslo, 1999

Verv:


Sven Ivar har undervist på Det juridiske fakultet i Oslo, har vært fagansvarlig for eiendomsmeglerforetak og har innehatt flere styreverv

Medlemskap


Den Norske Advokatforening

Språk


Norsk, morsmål
Engelsk