Ståle Kihle


Partner

Mobil: 932 81 545

Epost: sk@eckfos.no

Hovedarbeidsområder


Arv,- skifte -og familierett, generell avtale –og kontraktsrett, sivilrettslig prosedyre og generell forretningsjuridisk rådgivning

Ståle har lang og bred erfaring innenfor generell rådgivning, prosedyre og tvisteløsning. Han bistår både næringsdrivende og private klienter.

Ståle har bred erfaring innen generasjonsskifter, arveplanlegging, arvetvister, økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd mellom samboere og ektefeller, samt internasjonale skifteoppgjør. Ståle har lang erfaring med både privat og offentlig skifte av dødsboer, og er fast oppnevnt bostyrer ved offentlige dødsboskifter for Oslo byfogdembete. Ståle underviser fast i arv- og familierett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han benyttes som foredragsholder i disse emner for andre advokater i regi av Juristenes Utdanningssenter, samt i det årlige ajourføringskurset for advokater.

Arbeidserfaring


Partner, Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co. DA, 2006-
Advokat, Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co. DA, 2004-2006
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co. DA, 2003-2004
Dommerfullmektig/konst. sorenskriver, Holmestrand tingrett, 2001-2003
Politifullmektig/adjutant/inspektør, Oslo Politidistrikt, 1998-2001
Politifullmektig, Asker og Bærum Politidistrikt, 1997-1998

Utdannelse


Advokatbevilling, 2003
Cand. jur., Universitetet i Oslo, 1997

Verv:


Ståle underviser på Det juridiske fakultet i Oslo, har vært fagansvarlig for flere eiendomsmeglerforetak og har innehatt en rekke styreverv.

Publikasjoner


Tidsskrift for Familierett, Arverett og Barnevernrettslige Spørsmål 2/2013; «Høyesteretts dom Rt 2012 s. 874 - hva med den internasjonale privatretten».

Tidsskrift for Familierett, Arverett og Barnevernrettslige Spørsmål 2/2014; «Fra arveavgift til skattemessig kontinuitet».

Medlemskap


Den Norske Advokatforening

Språk


Norsk, morsmål
Engelsk