Arbeid med avtale- og kontraktsrettslige problemstillinger er noe alle våre advokater arbeider med på daglig basis og er fagområder vi har betydelig kompetanse innen. Vi gir rådgivning i forbindelse med kontraktsforhandlinger og bistår med utforming av kontrakter og avtaler slik at disse spesialtilpasses klientens behov . Vi bistår også bistår når en konflikt er oppstått i etterkant.

Flere av våre advokater har også svært god kompetanse innen kjøpsrettslige problemstillinger, enten dette gjelder forbrukerkjøp eller kjøpskontrakter i næring. Vi bistår både kjøpere og selgere i konkrete tvister i kjøpsforhold.

Advokater: «Nøkkelpersoner»: Henning Borge, Ståle Kihle, Harald Kvarme og Sven Ivar Sanstøl

Nøkkelpersoner


Har du spørsmål om avtale- og kontraktsrett?


Ta kontakt med oss