Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co har betydelig kompetanse innen bygge- og entrepriserett. Vi bistår byggherrer så vel som rådgivere og entreprenører. Flere av våre advokater har også erfaring og kompetanse innen innen plan- og bygningsrett.

Vi bistår bl.a. med følgende:

  • Kontraktsinngåelse
  • Rådgivning ved prosjektgjennomføringen
  • Sluttoppgjør og tvisteløsning
  • Joint ventures
  • Utformingen og gjennomføringen av samarbeidsavtaler.
  • Plan – og bygningsrett

Nøkkelpersoner


Har du spørsmål om bygg- og entreprisesrett?


Ta kontakt med oss