Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co bistår i selskapsrettslige forhold, herunder blant annet valg av selskapsform, etablering og oppløsning av selskaper, selskapsendringer, avtaler og forhandlinger, styre- og ledelsesansvar og granskning av selskaper.

Vi har også erfaring som forsvarere i økonomiske straffesaker.

Nøkkelpersoner


Har du spørsmål om selskapsrett?


Ta kontakt med oss