Harald Kvarme


Partner (Møterett for Høyesterett)

Mobil: 482 99 950

 

Epost: hk@eckfos.no

 

Hovedarbeidsområder


Arbeidsrett, prosedyre, generell avtale – og kontraktsrett, samt transportrett.

Harald har lang erfaring med juridisk rådgivning til næringslivet, både til norske og internasjonale selskaper og organisasjoner. Han bistår bl.a. noen av landets største virksomheter innen dagligvaresektoren og transportsektoren. Harald bistår også privatpersoner innenfor det forretningsjuridiske området. Harald har prosedert et meget stort antall saker for landets domstoler og har møterett for Høyesterett siden 2012. Han har undervist på Det juridiske fakultet i Oslo, har flere styreverv og brukes jevnlig som foredragsholder.

Harald har i de senere årene bistått i store omorganiserings- og nedbemanningssaker og har også arbeidet mye med rådgivning og tvister i oppsigelses- og avskjedssaker. I tillegg har han brukt mye av sin tid til å bistå klienter i forbindelse med forhandlinger og rettslige prosesser innenfor det forretningsjuridiske området.

Arbeidserfaring


Partner, Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co. DA, 2007-
Advokat, NLF, 2004-2007
Dommerfullmektig, Sarpsborg tingrett, 2002-2004
Politiadvokat/inspektør, Oslo Politidistrikt, 2000-2002
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Furuholmen, 2000
Politifullmektig, Sarpsborg politidistrikt, 1999-2000

Utdannelse


Negotiation and Dispute Resolution, spesialisering i forhandlingsteknikk ved Harvard Negotiation Institute/Harvard Law School, Boston, USA, 2016
Møterett for Høyesterett, 2012
Advokatbevilling, 2003
Cand. jur., Universitetet i Oslo, 1999

Verv:


Harald har undervist på Det juridiske fakultet i Oslo, er faglig leder for eiendomsmeglerforetak og innehar flere styreverv.

Medlemskap


Den Norske Advokatforening

Språk


Norsk, morsmål
Engelsk