Girija Nanthakumar


Advokatfullmektig

Mobil: 402 49 868

E‑post: hho@eckfos.no

Hovedarbeidsområder


Girija ble ansatt 15. august 2023. Hun bistår innen arv, skifte- og familierett, samt tvisteløsning og prosedyre.

Arbeidserfaring


Advokatfullmektig i Eckhoff, Fosmark & Co, 2023 -
Advokatfullmektig i Advokatfirmaet BAHR AS, 2022-2023
Trainee, Advokatfirmaet Lund & Co DA, 2021
Trainee, Advokatfirmaet Selmer, 2021
Trainee, Advokatfirmaet Wiersholm, 2021

Utdannelse


Cand. Jur, Universitetet i Oslo, 2021

Medlemskap


Den Norske Advokatforening

Språk


Norsk, morsmål
Engelsk
Tamilsk
Fransk