Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co DA bistår transportører, speditører og oppdragsgivere. Flere av firmaets advokater har lang og bred erfaring med transportrettslige problemstillinger.

Vi bistår bl. a. med følgende;

  • Utforming av kontrakter
  • I spørsmål om forsikringsdekning
  • Regresskrav mot transportører
  • Ansvarsspørsmål
  • Tvister om fraktkontrakter
  • Prosedyre

Nøkkelpersoner


Har du spørsmål om transportrett?


Ta kontakt med oss