Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co bistår både arbeidstakere og arbeidsgivere i arbeidsrettslige spørsmål. På arbeidsgiversiden representerer vi selskaper og organisasjoner. På arbeidstakersiden bistår vi ansatte på alle nivåer.

Vi tilbyr bistand i planleggingsstadiet, forhandlingsstadiet og når konflikten har oppstått. Vi bidrar både som langsiktig samarbeidspartner med generell rådgivning innenfor arbeidsrettslige spørsmål, og vi bistår i konkrete tvister for Arbeidsretten, de alminnelige domstoler og i voldgiftsoppdrag.

Vi bistår blant annet med følgende:

  • Utforming og tolking av arbeidsavtaler
  • Opphør av arbeidsforhold; sluttavtaler, oppsigelser, avskjed
  • Konkurranseklausuler
  • Gjennomføring av omstillinger, permitteringer og nedbemanninger
  • Pensjonsordninger
  • Prosedyre

Nøkkelpersoner


Har du spørsmål om arbeidsrett?


Ta kontakt med oss