Besøksadresse

Frogner Atrium, Frognerveien 8

Postadresse:

Boks 2624 Solli, 0203 Oslo

Telefon:

+47 23 08 57 20

Organisasjonsnummer:

855 197 812