Våre advokater har lang og bred erfaring med rådgivning, tvisteløsning og prosedyre innenfor arv-, skifte- og familieretten.

Flere av våre advokater underviser i arv –og skifterett på det Juridiske Fakultet ved Universitetet i Oslo, og holder også regelmessig foredrag for Juristenes Utdanningssenter, Advokatforeningen og ulike foreninger og organisasjoner.

Advokat Ståle Kihle og Advokat Henning Borge er faste bostyrere ved Oslo byfogdembete, og vi behandler til enhver tid en rekke offentlige dødsbo. Vi bistår også i forbindelse med private dødsboskifter, samt brukes ofte som testamentsfullbyrdere.

Vi bistår bl.a. med følgende:

 • Arveplanlegging
 • Generasjonsskifter
 • Gaver og forskudd på arv
 • Testament
 • Private og offentlige skifte av dødsboer
 • Fremtidsfullmakt
 • Ektepakt
 • Samboeravtaler
 • Økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd mellom ektefeller og samboere
 • Internasjonale skifteoppgjør (ved samlivsbrudd og ved dødsfall)
 • Foreldrekonflikter (barnefordeling)
 • Forvaltning av umyndiges midler
 • Prosedyre og tvisteløsning

Nøkkelpersoner


Har du spørsmål om arve-, skifte- og familierett?


Ta kontakt med oss