Line Høgh


Advokatfullmektig

Mobil: 928 01 061

 

Epost: lh@eckfos.no

 

 

Hovedarbeidsområder


Line ble ansatt i januar 2022. Hun bistår innenfor alle firmaets saksområder.

Arbeidserfaring


Advokatfullmektig i Eckhoff, Fosmark & Co, 2022-
Jurist i Finansklagenemnda, 2021-2022
Jurist i Skatteetaten, 2020

Utdannelse


Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2020

Medlemskap


Den Norske Advokatforeningen

Språk


Norsk, morsmål
Engelsk